Utveckla

MTA är ett företag där kompetens tas om hand och lyfts fram. Man uppmuntrar till kompetensutveckling genom att erbjuda anställda på alla positioner olika typer av vidareutbildningar samt möjligheten att alternera på företagets olika avdelningar. Om man kombinerar alla ovanstående inspirations ingredienser får man en fantastisk god soppa med många olika smaker där helheten inspirerar. Inspirerar varje enskild medarbetare till att göra ett bra jobb, tillsammans. Det är laganda.

Konsten i att ta sig vidare

När du känner att du själv är rätt för företaget och att företaget är rätt för dig, infinner sig lusten att utvecklas. Utveckling är en central del i MTA, både den personliga för varje anställd men också för företaget som helhet. Företagets ambition är att skapa en plats där utveckling är lika självklar som att ta på sig skorna när man går ut. Att vara på ett jobb där du upplever att du står och stampar på samma ställe år efter år är inget som lockar. De allra flesta vill utvecklas, bli bättre. Tron på att människor vill utvecklas är stor i företaget.

På företaget finns även en dedikerad person med ansvar för all utbildning inom företaget. Samma person har även rollen som handledare för våra lärlingar så att dom alla kan få sitt yrkesbevis så snart som möjligt.

Finns viljan att utvecklas – så finns möjligheten

MTA uppmuntrar sina medarbetare till personlig utveckling inom företaget som till exempel att på sikt vilja ta mer ansvar, att bredda sin kompetens och att i framtiden kanske även leda andra. Företagsledningen har kontinuerligt en diskussion om succession-planering för att möta framtidens utmaningar. För att arbetet ska gå smidigt har MTA bland annat tagit fram en kravprofil gällande utbildning, en för varje yrkesgrupp inom företaget, och erforderliga kurser bokas in av vår utbildningsansvarige och lärlingshandledare Dan Delerud efter beslut i ledningsgruppen och samtal med den anställde. Önskemål om kompetenshöjande utbildning diskuteras med ansvarig chef vid det årliga medarbetarsamtalet.

Det är viktigt för MTA att ständigt arbeta för att ligga ett steg före i utvecklingen och för att på så sätt vara förberedda på nya och kommande arbetsuppgifter. Genom att ha både internutbildning och erbjuda kompetenshöjande utbildningar tillför man inte bara kompetens utan skapar också samhörighet och laganda.

”Under vintern när anläggningsarbetare generellt sett har låg beläggning får de vara med snickare ute på jobb för att på så vis bredda sin kompetens.”

Individuell vidareutbildning

MTA är noga med att verkligen se sina medarbetare och är det någon som visar upp ledaregenskaper och ansvarstagande under pågående produktion lyfts hen fram i rollen som lagbas och kan därefter erbjudas rollen som arbetsledare. Om en anställd på sikt vill utvecklas till en ledande befattning inom företaget finns möjligheten till vidareutbildning. Bland annat genom ett samarbete med Malmö Högskola som har en kvalificerad yrkesutbildning (KY) för arbetsledare som MTA kan utnyttja tack vare ett avtal med arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier (BI). Färdiga arbetsledare kan därefter välja att, efter ett par års erfarenhet och diverse kompletterande utbildningar inom juridik, ekonomi och ledarskap, kliva in i rollen som platschef för ett byggprojekt.

Att utveckla innebär förändring
–att sluta och göra nytt. /IHM

MTA växer sig allt större och behovet av nya ledare ökar. Platschefer, produktionsledare och övriga tjänstemän erbjuds och uppmuntras att genomgå ledarskapsutbildningar bl a i personligt ledarskap på IHM Business School i Göteborg. Tanken är att genom kompetensutveckling låta medarbetarna växa och utmanas att ta större ansvar och mer utmanande uppgifter. Vi genomför även företagsunik och gemensam ledarskapsutbildning hos IHM med målet att skapa en samsyn inom företaget kring ett värderingsstyrt och utvecklande ledarskap.

Vi har också genomfört en stor satsning på medarbetarutveckling och personligt ansvarstagande för att försvara vår företagskultur. Samtliga medarbetare har genomgått en tvådagarskurs med syftet att stärka och öka medvetenheten kring våra värderingar och kultur samt att utveckla förståelsen kring hur jag som medarbetare påverkar och bidrar till företagskulturen. Vi vill skapa trygghet och ge ökade förutsättningar med hjälp av verktyg som kommunikation och feedback.

”Samarbetet med MTA har varit mycket bra. Platsledningen har agerat ärligt och rakt med hög kompetens och stort engagemang.”

Tobias Nygren, Projektledare FortV

Samverkansgruppen –ett led i utvecklingen

Samverkansgruppen har ett stort inflytande i företagets beslut när det kommer till utbildning och vidareutveckling av individen. Ledamöterna i Samverkansgruppen har det uttalade uppdraget att lyssna in medarbetarnas önskemål och förmedla dem vidare så att ledningen kan möta behoven. En helt fantastisk källa till vägledning som företaget värderar högt då kunskapen kan hjälpa MTA att manövrera rätt väg in i framtiden.

Den årliga medarbetarenkäten

Vi har sedan januari 2014 genomfört en årlig medarbetarundersökning med hjälp av Great Place to Work, en internationell organisation med en metod som möjliggör att vi kan jämföra oss med andra företag och branscher.

Resultatet i undersökningen och kommentarerna från våra medarbetare är ett oerhört värdefullt och viktigt verktyg för oss att årligen skapa handlingsplaner och riktlinjer för att bibehålla vår position som en av Sveriges Bästa Arbetsplatser. Ett verktyg för ständig utveckling kan man säga.

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"