Generell information
om företaget

MTA Bygg och Anläggning är ett av Sveriges snabbast växande företag inom bygg- och anläggningsbranschen.

Företaget slog upp portarna till sin nybakade verksamhet i april 2010. Målsättningen var att på kort tid bli en av de större aktörerna på den halländska byggmarknaden. MTA har sitt säte och huvudkontor i Halmstad men finns också representerat med lokalkontor i Varberg, Helsingborg och Trelleborg.

På snart elva år har företaget växt till ca 300 anställda och idag har MTA pågående byggprojekt från Kungsbacka i norr och till Trelleborg i söder. MTA  är ett av Sveriges snabbast växande bygg- och anläggningsföretag. Företaget driver både små och stora byggprojekt, från det lilla enfamiljshuset i förortsidyllen till totalentreprenader av stora innerstadsprojekt och nya bostadsområden.

Vid starten 2010 var målsättningen att skapa ett starkt lokalt företag med en tydlig företagskultur baserad på principen “Fun and Profit”. Det gick fort. På åtta år har som sagt företaget vuxit från tre till drygt trehundra i en hastighet som kan göra vem som helst fartblind.

Hur gick det till? Ja, vad är det som gör MTA så framgångsrikt. Svaret är att företaget har hamnat i en god spiral där kärnvärdena arbetsglädje, enkelhet och långsiktiga relationer är ristade i sten och vårdas som små duniga fågelungar. MTA är redan en av Sveriges Bästa Arbetsplatser och siktet är tydligt inställt på att fortsätta klättra mot den absoluta toppen. Målet är att bli bäst, om och om igen -och att samtidigt ha roligt på vägen dit.

Bakgrund

Tre entreprenörer med lång erfarenhet från byggbranschen och skolning i ett av Sveriges största byggföretag bestämde sig för att skapa något eget. De lämnade på eget initiativ sina anställningar för att skapa ett eget företag uppbyggt kring en modern företagskultur med enkla och snabba beslutsvägar och värderingsgrunden att det är arbetsglädje och trivsel som skapar förutsättningar för engagemang, produktivitet och lönsam tillväxt. De ville skapa något nytt där deras kunskap, driv och idéer kom till sin fulla rätt.

Visionen var helt enkelt att skapa och bygga Företaget som de själva skulle velat arbeta i. Ett företag där framgång och lönsamhet skapas ur delaktighet, arbetsglädje och långsiktiga relationer. Drivna av en gemensam vision om att kunden och medarbetaren alltid ska stå i fokus bildade Mats, Tommy och Andreas företaget MTA och resten är, som det brukar heta, historia.

Från vänster: Ägarna Mats Johansson , Tommy Zryd och Andreas Granberg.

 

MTA:s grundpolicy

För enkelhetens skull kokar vi ner policyn till en enda mening:

skylt

MTA siktar på toppen!

MTA är en bra arbetsplats.

MTA har flera gånger korats till en Sveriges Bästa Arbetsplatser. Och det är inte konstigt. Över 90% av deras anställda tycker att MTA är en mycket bra arbetsplats.

-Vi är självklart väldigt glada och stolta över att åter igen bli utsedda till en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Personalen är vår viktigaste tillgång och den här utmärkelsen från Great Place to Work® är ett kvitto på att vi lyckats vara en riktigt bra och attraktiv arbetsgivare. Vi kommer naturligtvis att, i samverkan och tillsammans med våra medarbetare, kontinuerligt fortsätta att utveckla vårt företag mot det långsiktiga målet att vara Sveriges bästa arbetsplats, säger Tommy Zryd, VD

Stolta anställda i en platt organisation

Alla anställda ska känna stolthet över att bära MTA:s profilfärger och att vara MTA:are. Tanken är att ingen någonsin ska vilja byta arbetsgivare. Och visst bär det frukt att medarbetare oavsett position i företaget bär huvudet högt. Kunderna vittnar ofta om att det är engagemanget och den goda kontakten till medarbetarna ute på bygget som gör att de känner sig extra nöjda.

Den goda kundrelationen beror bl a på företagets transparens. När en kund har frågor som rör ett pågående projekt kan de ställa dem till vem som helst i arbetslaget, oavsett position. Alla på byggarbetsplatsen hålls nämligen uppdaterade på projektet via arbetsledare och veckomöten, vilket gör att svar nästan alltid kan levereras på plats. Dessutom kan (och får, ja till och med bör) snickare eller anläggare på byggplatsen ta egna och direkta beslut. Och det gör de med stolthet. Tack vare att de är trygga, kunniga och välinformerade.

 

Det här är alla yrkesroller på MTA

De allra flesta medarbetarna är bygg- och anläggningsarbetare som arbetar i team ute på byggplatserna. I de här teamen hittar man träarbetare, murare, betongarbetare samt  väg- och anläggningsarbetare. Alla arbetslagen har en produktionsledare som är huvudansvarig för att byggplanen följs och kundens alla önskemål och krav efterlevs.  Till sin hjälp har produktionsledarna ett helt team som backar upp laget i olika faser av projektet. Det kan vara inköpare, mätningstekniker eller förrådsansvariga vars uppgifter är att förse arbetarna med all nödvändig materiell utrustning.

Företagsledningen bär produktions- och personalansvaret och backas upp av entreprenadingenjörerna, ekonomi- och  personalavdelningen. Tillsammans har personerna bakom de olika rollerna byggt upp den berömda länken –länken där varje del är viktig för att det ska hålla.

En helt vanlig dag på jobbet.

På MTA är ingen dag den andra lik. Därför är det extra viktigt med tydliga rutiner som t ex att varje vecka inleds med ett måndagsmöte. Kl 06:45 samlar platschefen hela arbetslaget och informerar alla om hur arbetsveckan kommer att se ut. Därefter påbörjas arbetsdagen. Åtta välplanerade och effektiva timmar dedikerade kunden.

Varje dag handlar om att utveckla, producera, förvalta och förädla egna projekt, i samverkan mellan kund och entreprenör i projektets alla faser. Med utveckling i fokus och en vilja att skapa nytt och prestera det lilla extra drivs MTA framåt.

Några av våra pågående projekt:  (Se fler projekt här)

MTA uppför på uppdrag av Eirhem äldreboende och hyresrätter samt på uppdrag av Midhem bostadsrätter i området Breared nära Apelviken i södra Varberg. Totalt blir det över 200 st bostäder som kommer byggas i kvarteret Alunskiffern.

På västra sidan av rondellen vid Kustvägen och Bäckagårdsvägen i Halmstad bygger vi en ny bilhall åt MotorHalland. Projektet omfattar totalt cirka 12 000 kvm byggnad och 46 000 kvm bearbetade markytor. Kring våren/sommaren 2020 ska anläggningen stå klar. Den nya bilanläggningen skall bli en av Sveriges modernaste och mest kundanpassade bilhallar.

På uppdrag av Garnito AB bygger vi 80 st hyreslägenheter i området Tuvelyckan i nya Båstad. Hyresrätterna byggs på hörnfastigheten Hemmeslöv 5:17 som ligger centralt i området, mitt emot Båstad Nya Station och bredvid Torghuset. Bygget påbörjades i oktober 2018 och i april 2020 ska allt stå klart.

I samverkan med Ängelholms kommun och Ängelsholmshem utvecklar vi kvarteret Nya Saftstationen. Ett nytt bostadsområdet beläget på fastigheten Sockerbruket 11 som för ängelholmarna är mer känd som Scantomten. Detta är vår största enskilda entreprenad sen starten av MTA 2010 och även ett av Ängelholmshems största byggprojekt någonsin.

Vi kommer sammanlagt bygga 272 hyresrätter, 4 lokaler, 1 bokal (bostad man även kan driva verksamhet i) och 2 LSS-boenden med totalt 12 lägenheter. Projektet fördelas på två hus med lägenheter från 2:or till 4:or i storlekar från 46 till 106 m2. Höjden på husen blir från fem och upp till nio våningar. Den totala BOA/LOA uppgår till drygt 18 500 m2. Husen kommer vara av tegel och utformas varierat med olika kulörer och detaljer. Samtliga lägenheter får indragna inglasade balkonger som skapar en privat zon som överskrider gränsen mellan inne och ute, ökar dagsljusinsläpp och ger striktare fasader.

”MTA är bäst i branschen.
Anställda på alla nivåer visar större engagemang, arbetsglädje, arbetsmoral och arbetsvilja än konkurrenterna”

Greger Peterson, Fastighetsstaden

Att bygga trygga kunder

MTA:s kunder är privata fastighetsbolag eller företag med behov inom verksamhetsområdet bygg- & anläggning. Det kan också röra sig om olika statliga institutioner, kommuner och regioner som via upphandling anlitar MTA för arbeten inom t ex väg- & vatten, exploatering, fjärrkyla, nybyggnation eller service och underhåll. Det MTA vinner på i konkurrensen med andra aktörer är, enligt deras kunder, sin samarbetsvilja, den stora kompetensbanken och engagemanget hos sina anställda samt att de alltid håller sina leveranstider. Kunderna berättar att de inte gillar överraskningar som innebär övertrasserad budget eller missade deadlines. Istället gillar de enkla kommunikationsvägar, snabba svar och tryggheten som en lång relation resulterar i. Och det erbjuder MTA.

”Samarbetet i projektet har fungerat utmärkt med stor öppenhet och lätthet i kontakt och kommunikation. MTA:sätt att arbeta stämmer väl med deras ledord Arbetsglädje, Enkelhet och Långsiktighet och de skiljer sig mot andra entreprenörer genom en högre grad av professionalism och noggrannhet i presentation och redovisning”

Innocent Nyantanyi, Varbergs Kommun

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"