Från och med 2017 har vi inlett ett flerårigt projekt för att uppföra ett Barnens Hus i byn Senga Bay, Malawi. Byggnaden ska bland annat innehålla sovsalar, bibliotek och samlingssalar och ge möjlighet för föräldralösa barn att få ett tryggt boende under sin uppväxttid. Här kommer vi förutom att bidra med pengar även erbjuda kompetens och resurser vid projektering och genomförande. Läs gärna mer om projektet på barnenshusmalawi.se.

Julklappar som räddar liv och ger framtidshopp, helt i MTA-andan.