Anställa

Vill man bygga upp ett framgångsrikt företag är det viktigt att man ser sina anställda som en av sina största resurser. Det förstod MTA på ett tidigt stadie. Och de har lagt stor fokus på rekryteringsprocessen, vilket gör att de oftast lyckats anställa rätt spelare i truppen. En satsning som bidragit till att verksamheten snabbt har utvecklas i rätt riktning.

Att anställa en kompetens. En människa.

Byggbranschen har genom åren varit ganska stereotyp och traditionell när det gäller anställningsförfarandet. Något grundarna i MTA ville ändra på i sitt företag. I byggbranchen anställde man ofta någon bara genom att titta på yrkesbeviset, för att sedan säga ”ja” eller ”nej”. MTA grundarna vill veta mer om sina medarbetare och fokuserar mindre på yrkesbeviset och mer på personligheten -MTA menar att den som söker tjänsten som exempelvis snickare, och är utbildad snickare, säkert själv kan bedöma om denne är kompetent nog att utför sitt jobb.

Det MTA vill hitta bland de kvalificerade kandidaterna är människan bakom yrkesbeviset. Vem är individen som söker sig till MTA? Vad driver hen? Vad har hen för intressen? Hela ledningsgruppen på MTA är involverad i anställningsprocessen. Visst, det tar det lite längre tid när alla ska sitta med vid intervjuerna. Men genom att låta en nyanställning ta lite tid säkerställer också företaget att personen både passar in och har drivkraften att arbeta i linje med företagets kultur.

Ungdomlig entusiasm speglar företaget i stort, men också varje enskild anställd – oavsett ålder, erfarenhet eller kompetens.

Företagskulturen

För MTA är det viktigt att den grundläggande inställningen hos medarbetarna är unison. Samsynen gör att företagskulturen sprids och växer i och med företaget. MTA är noga med att repetera och implementera kärnvärdena arbetsglädje, enkelhet och långsiktiga relationer i vardagen och att aldrig krångla till något.

Några punkter som bidrar till MTA:s företagskultur:

 1. Tidhållning, alla som deltagit i ett byggprojekt vet hur viktigt det är med tidhållningen. Alla har fokus på produktivitet under arbetsdagen.
 2. Det är viktigt att det finns arbetsglädje och kvalitet i det vardagliga arbetet eftersom det är trivsel som skapar engagemanget som gör skillnad.
 3. Ett säkerhetstänk i allt som görs.
 4. Det är viktigt att vara en bra och hjälpsam kollega/arbetskamrat.
 5. En vilja att bredda sin kompetens och att jobba brett inom de olika rollerna som finns, så kallad arbetsrotation, som i sin tur stärker MTA:s konkurrenskraft.
 6. En förståelse för rollen som ambassadör och främsta marknadsförare för MTA genom den dagliga arbetsinsatsen och att alltid möta kunden på ett korrekt sätt.

MTA söker kompetenta jobbarkompisar

Det finns några egenskaper som MTA vill hitta i sin nästa medarbetare. Tittar man noga så kantas yrkesskickligheten av flera mjuka värden.

 • Yrkesskicklighet, duktiga hantverkare med godkänt yrkesbevis från gymnasiet och relevant erfarenhet från branschen. MTA ser yrkesbeviset som ett grundläggande skallkrav eftersom det är något av en kvalitetsstämpel för företaget.
 • Arbetsglädje, man ska tycka att det är roligt att arbeta och fungera som en bra kollega och arbetskamrat.
 • Samarbetsvilja, man hjälper sina arbetskamrater och leverantörer med projektets bästa i fokus, i alla lägen.
 • Hög produktivitet, man kommer i tid och har driv, engagemang och en förmåga att använda arbetsdagen effektivt.
 • Långsiktighet, arbetsuppgifterna görs med hög kvalitet och säkerhetstänk samt med företagets bästa för ögonen.
 • Kundfokus, medvetenhet kring rollen som ambassadör och reklampelare för MTA i kontakten med både medarbetare och kunder.

Rekryteringsprocessen

MTA söker ständigt duktiga hantverkare med godkänt yrkesbevis från gymnasiet och relevant erfarenhet från branschen. Yrkesbeviset är ett grundläggande skallkrav som bidrar till företagets kvalitetsstämpel på utförda arbeten medan övriga egenskaper är mer kopplade till den så viktiga företagskulturen.

Tjänstemän, dvs produktionsledare, entreprenadingenjörer och mätningstekniker rekryterats ofta genom ledningens personliga nätverk eller efter rekommendation från medarbetare och kunder. MTA har stor kännedom om personer i branschen som besitter en kompetens och ett tänk som passar in i företaget.

Så här skriver Tommy Zryd i sin beskrivning om vad MTA söker:

”Den viktigaste egenskapen vi letar efter hos vår personal är insikten av att ”det är vad jag själv presterar under dagen som är nyckeln till företagets framgång.” Vi letar efter personal som brinner för sitt jobb och förstår att den främsta marknadsföringen och framgångsfaktorn är resultatet av utfört arbete varje dag. Vi söker efter personal som uppskattar en en platt organisation med stor närhet mellan chefer och arbetstagare. Vi letar personal som håller med om att den främsta drivkraften för att jag skall prestera max under min arbetsdag är att jag trivs på min arbetsplats och med kulturen på företaget. Om jag varje dag går till jobbet med glädje och tillförsikt så ger jag tillbaka med min hundraprocentiga arbetsinsats under dagen.”

Rekryteringsprocessens 6 punkter.

Behovsanalysen (1) skapas internt och lediga tjänster läggs därefter ut på MTA:s karriärsida karriar.mtabygg.se och annonseras (2) i tidningar vid behov. När sökanden hör av sig gör MTA en första utvärdering (3) och gallrar ut de som därefter kallas till intervju (4). Vid intervjusamtalet som tar ca en timme är minst en av dom tre delägarna närvarande för att på bästa möjliga vis kunna bilda sig en egen uppfattning om människan bakom ansökan. Efter intervjun följer arbetet med referens kontroll (5) och ytterligare gallring. När valet är klart och rätt kandidat erbjuds anställning (6) har MTA:s ledning bedömt att personen dels har rätt kompetens men samtidigt en personlighet som passar in företagskulturen.

Tackar kandidaten ja till den erbjudna tjänsten så inleds en sex månaders provanställning som utvärderas i samråd med arbetskamrater och produktionsledare. Under provanställningen är MTA tydliga med att parollen ”hellre fälla än fria” råder. Hårt kan tyckas, men ett nödvändigt ont då det är enda sättet att undvika risken att underminera den företagskultur som byggts upp.

Under provanställningsperioden genomförs ett uppföljningssamtal med den anställde där både positiv och korrigerande feedback kan ges.

”MTA har varit lysande i projektet och svarat upp mot de behov som dykt upp under projektets gång. Samarbetet har fungerat bra. Ni har en personal som är närvarande, flexibla, kunniga och håller vad som utlovas. Det är inte alla byggföretag som har alla dessa egenskaper.”

Jonas Jansson, MidrocProject Management AB

Ett varmt mottagande är kult

När anställningsavtalet skrivs på genomförs en genomgång av personalhandboken och den nyanställde får bekanta sig med personaladministratören. Det bokas en tid för utprovning av arbetskläder och beställning av dator, telefon och/eller tjänstebil/servicebil. Huvudansvaret för introduktionen ligger hos avdelningschefen men ansvaret för en korrekt och bra introduktion på arbetsplatsen ligger på den nyanställdes närmaste chef.

När anställningen påbörjas kontaktar den nyanställda produktionschef och ansvarig produktionsledare som ger information kring vilket byggprojekt som behöver förstärkning. Väl på plats presenteras den nyanställda för de närmaste arbetskamraterna och får direkt en mentor/handledare som hen kan vända sig till under den första tiden.

Den nyanställda får under sin första tid arbeta nära en så kallad kulturbärare – en person som förklarar och försvarar MTA-andan. Den andan som genomsyrar allt MTA gör, allt som MTA bygger och det som skrivs här. För hur man än vänder och vrider på det så är det så att resultatet av arbetet och personalen är MTA:s bästa marknadsföring.

Kollegornas roll under den första tiden är mycket viktig eftersom de från första stund präglar den nyanställda in i rutiner, arbetssätt och den speciella jargongen MTA har på arbetsplatsen. Den nyanställda inkluderas och uppmuntras av arbetskamraterna att delta i alla gemensamma aktiviteter (friskvård, After work etc) för att snabbt komma in i kulturen och lära känna så många som möjligt på företaget. Det är så företagskulturen implementeras på riktigt. Under de närmaste veckorna sker täta uppföljningssamtal mellan ansvarig produktionsledare och den anställde men också med kollegorna i arbetslaget, allt för att säkerställa att alla är nöjda och att det går bra.

Vill du bli en av oss?

Kika in på vår karriärsida eller LinkedIn.

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"