Tillsammans bygger vi Sveriges bästa arbetsplats

Förord

Tillsammans har vi byggt upp något speciellt, något helt unikt. Vi arbetar nämligen dagligen för att bli Sveriges bästa företag och arbetsplats. Och vi tror att vi blir det genom övertygelsen att våra anställda – alla anställda – är företagets största resurs. På MTA Bygg- & Anläggning arbetar vi tillsammans mot gemensamt uppsatta mål för att ständigt utvecklas och bli bättre. Vi har ett bra arbetsklimat där vi inspirerar varandra med fokus på långa relationer, både mellan oss anställda men också till våra kunder och leverantörer. Samtidigt gör vi allt för att ha riktigt roligt på jobbet. Vi kallar det MTA-andan.

Framför dig har du några kapitel där vi försöker beskriva hur det är att arbeta på MTA. Vad som gör oss till vi. Orden kommer från intervjuer och undersökningar som gjorts, både med medarbetare, kunder och leverantörer. Låt dig inspireras!

Tommy Zryd, HR-chef
Tel: +46 733 23 21 51
Mejl: tommy.zryd@mtabygg.se

Företagskultur – Vi kallar det MTA-andan

Visionen är att vara den bästa arbetsgivaren och MTA arbetar dagligen med att förverkliga den.

Genom att anställa människor med rätt attityd och hög kompetens finns en bra grogrund för att fortsätta att bygga ett starkt företag. MTA Bygg- & Anläggning tror på att inspirera och att inspireras genom att ta tillvara på och vara lyhörda för varandras kompetenser. Företaget är transparent, det vill säga att all information är tillgänglig för alla anställda. Det skapar en samsyn kring våra värderingar och målsättningar, alltså vart MTA är på väg, vilket i sin tur skapar en naturlig öppenhet och trygghet i beslutsfattandet långt ner på gräsrotsnivå. Alla på företaget, oavsett position, ska känna att deras röst räknas. Genom att lyssna på sina anställda får organisationen en ovärderlig input i det dagliga arbetet. Det är när medarbetarna ger varandra en uppskattande high five i förbifarten eller spricker upp i ett leende när de möts vid frukostbordet, som man ser den. MTA-andan.

MTA Bygg- & Anläggning arbetar ständigt med utveckling, dels de anställdas utveckling men också företagets. Detta sker genom utbildningar och fördjupningar för den anställde och genom ett kontinuerligt strategi- och tillväxtarbete med fokus på framtiden. Ett av MTA:s mjuka men kanske viktigaste värdeord är omtanke. Att uppmuntra och visa att man bryr sig om sina kollegor är grundläggande för ett trivsamt arbetsklimat. Det kan vara enkelt, som att ta luren och ringa någon som är sjuk och fråga hur hen mår, men också att hjälpa någon som har fått andra problem på jobbet eller privat. Att fira ofta och mycket är en grundsten i verksamheten. En bra arbetsvecka kan avslutas  med en After work eller med att ett gäng kollegor samlas för att köra Go-cart ihop. Det kan också handla om större middagar eller årliga personalresor till lite udda och spännande resmål där de som vill och kan följer med. Varje år fördelas också 25 % av bolagets resultat ut mellan alla anställda – en bonus som tack för ett väl utfört arbete och en symbol för inställningen att alla medarbetare är lika viktiga för bolagets framgång.

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"